Informacja o wynikach naboru 1/2017

Miło nam poinformować iż Rada Programowa Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu oceniła i wybrała operacje w ramach naboru 1/2017 przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.

Poniżej zamieszczamy informacje o wynikach.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu

lista wniosków spełniająca warunki wsparcia

lista operacji wybranych 1.2017

lista członków Rady bioracych udział w ocenie

rejestr interesów członków Rady