Informacja!

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, w trosce o bezpieczeństwo pracowników, wizyty w Biurze Stowarzyszenia LGD “Razem na Piaskowcu” są możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

Monika Szcześniak – 502 866 707

Malwina Słomka – 502 866 701

 

Umowy na realizację projektów grantowych podpisane!

W dniu dzisiejszym, 23 października 2021r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Razem na Piaskowcu” Prezes Jana Gula oraz Skarbnik Zarządu Pani Renata Kępa podpisali umowy  z grantobiorcami na realizację projektów grantowych na przedsięwzięcie 1.1.8 Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury.

Po podpisaniu umów odbyło się szkolenie dla grantobiorców, które poprowadziła Dyrektor Biura LGD Monika Szcześniak.

IMG_20211123_102510IMG_20211123_101403IMG_20211123_102811IMG_20211117_110053IMG_20211123_103441IMG_20211123_104918IMG_20211123_103733_1IMG_20211123_103049

Dzień Ekonomii Społecznej w Radomiu

W dniu 23 września 2021 r. w Radomiu już po raz trzeci  odbył się Dzień Ekonomii Społecznej. Spotkanie miało miejsce w Kamienicy Deskurów. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się mi.in co to jest przedsiębiorczość społeczna, jak współpracować  i  wspierać podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe. Podczas spotkania o swoich doświadczeniach opowiadał Marek Materek Prezydent Starachowic oraz Bohdan Skrzypczyk Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie zorganizowały przedsiębiorstwa ekonomii społecznej działające w Radomiu i regionie. Były wykłady i panele dyskusyjne. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i poznania dobrych praktyk innych miast i gmin.

Stowarzyszenie reprezentowała  Pani Malwina Słomka.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

IMG_20210923_100449242647449_3025730504381288_6574439982573180776_n242656850_10220097523760836_5713059022934964241_nIMG_20210923_100718

Informacja dot. naboru

Szanowni Państw przypominamy, że trwa nabór wniosków na działanie 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Wnioski są przyjmowane codziennie w biurze Stowarzyszenia w Szydłowcu od 9.00 do 15.00 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Prosimy pamiętać, że Wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć Wniosek w oryginale i dwóch kopiach, przy czym jedna kopia, po potwierdzeniu złożenia, zwracana jest Wnioskodawcy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Stowarzyszenia:

Dyrektor biura – Monika Szcześniak – 502 866 700 i 502 866 707

Malwina Słomka – 502 866 701

Informacja o wynikach oceny projektów grantowych

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje, że członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2021/G na działanie 1.1.8 „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury”

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny  w ramach naboru 1/2021/G.

 

Lista członków Rady biorących udział w ocenie wniosków

Lista operacji ocenionych

Lista wniosków niespełniających warunki wsparcia

Lista wniosków spełniających warunki wsparcia

Protokół z posiedzenia Rady

Rejestr interesów

Zapraszamy na Ogólnopolski Festiwal Produktu Lokalnego “Skarby Regionów”

W dniach 28 -29 września 2019 r. organizowany jest Ogólnopolski Festiwal Produktu Lokalnego „Skarby Regionów” dla producentów, twórców sztuki ludowej, rzemieślników, osób indywidualnych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych oraz innych zainteresowanych podmiotów.

Celem działania jest wzmocnienie zaangażowania lokalnej społeczności w działania twórcze oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców wsi i małych miejscowości, identyfikacja polskiego dziedzictwa kulinarnego i rękodzielniczego, które może służyć budowie produktu lokalnego i marki regionu, zgromadzenie wiedzy o oryginalnych, regionalnych potrawach stanowiących dziedzictwo kulinarne Polski oraz promocja rękodzieła i sztuki ludowej.

Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie. Pytania dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie związanych z organizacją imprezy prosimy kierować
do: Gmina Lubochnia tel. 44 7103510   wew. 76, promocja@lubochnia.pl. Osoba odpowiedzialna Joanna Seliga.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (3)
Regulamin_festiwaluprodukty_lokalnego

Wolanów Food Festiwal

Zapraszamy Państwa na spotkania Wolanów Food Festival.

Projekt realizowany przez Gminę Wolanów w partnerstwie z: Gminą Potworów Związkiem Gmin Radomka LGD Razem dla Radomki oraz we współpracy z 4 dodatkowymi partnerami z innych województw: LGD ,, Zielony Pierścień”( woj. lubelskie) LGD ,,Dolina Pilicy”(woj. łódzkie) LGD ,,Razem Na Piaskowcu” (woj. świętokrzyskie) LGD ,, Korona Północnego Krakowa” (woj. małopolskie)

 

Czas realizacji operacji od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Łączna kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 177 120,00 zł
Celem operacji pn. „Wolanów Food Festival” jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich a przez to identyfikacja i promocja produktów i potraw z różnych regionów kraju, osadzonych w tradycji kultury polskiej, wytwarzanych od lat tymi samymi metodami i według tych samych receptur. Dla mieszkańców tych obszarów bardzo ważne jest zachowanie lokalnych specjałów, tak by nie odeszły w zapomnienie i nie zostały wyparte przez szybko wytwarzaną przemysłową żywność. Ważne jest wykorzystanie lokalnych, tradycyjnych surowców oraz przyrządzanie dań według tradycyjnych receptur i przepisów. Bardzo istotne jest zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnego źródła dochodu. Priorytetem w operacji jest wspieranie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.
Operacja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich z terenu 5 województw: małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, w tym: rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, restauratorów, właścicieli punktów gastronomicznych – którzy zechcą wziąć udział w warsztatach z zakresu zdobycia umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i rozwijania produktów
kulinarnych, spożywczych obszarów wiejskich oraz w imprezie plenerowej, podczas której zaproszeni goście będą promować m.in. produkty dziedzictwa kulinarnego ze swoich regionów.
W ramach operacji zaplanowano następujące formy:
 10 warsztatów z tradycji kulinarnych i marketingowych po 30 uczestników w każdej grupie, po 2 warsztaty w każdym województwie;  imprezę plenerową pod nazwą Wolanow Food Festival w miejscowości Wolanów, w ramach której zaplanowano 18 stoisk wystawienniczych dla zaproszonych gości, na których będzie można skosztować, kupić, nawiązać kontakty i porozmawiać z producentami regionalnych i tradycyjnych produktów;  spot radiowy w celu promocji warsztatów oraz festiwalu;  informacje dotyczące promocji operacji oraz relacje z wydarzeń będą zamieszczane na stronie internetowej organizatora (www.wolanów.pl) i partnerów oraz mediach społecznościowych, których zasięg jest ogólnopolski. Planowanymi efektami realizacji operacji są:  zdobycie umiejętności i wiedzy przez grupę 300 osób z terenu 5 województw w tym 150 osób poniżej 35 roku życia mieszkających na obszarach wiejskich – uczestników warsztatów w zakresie tradycji kulinarnych oraz marketingowych (promocja produktu i marki na przykładzie „papryki przytyckiej” z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacji);  promocja produktów regionalnych i tradycyjnych na 18 stoiskach wystawienniczych podczas imprezy plenerowej w dniu 15 września 2019 roku ,,Wolanow Food Festival Tych, którzy nie są partnerami KSOW, zachęcamy do zarejestrowania się w bazie partnerów KSOW na portalu (http://ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html)
Zachęcamy wszystkich Partnerów KSOW do śledzenia strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – http://ksow.pl, strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html) oraz strony internetowej Partnera KSOW www.wolanow.pl, na których zamieszczane będą komunikaty o przebiegu realizacji operacji.

Gmina Wolanów dziękuje wszystkim Współpartnerom projektu za merytoryczne wsparcie.

Instytucją odpowiedzialną za treść jest Gmina Wolanów

 

Program_spotkania_Wolanow-1

Program_spotkania_Wolanow-2

Zapraszamy na prezentację kultury i tradycji

Serdecznie zapraszamy Państwa na drugi etap imprezy pn. Prezentacja Kultury i Tradycji: Tradycję w plenerze, który odbędzie się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Świerczku  31 sierpnia 2019 r. od godziny 15.00.

Szczegóły na plakacie.

I etap świerczek

 

Nabór wniosków

Informujemy, że w zakładce NABORY WNIOSKÓW znajdują się ogłoszenia o nadchodzących naborach wniosków na przedsięwzięcia: 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej.