Wolanów Food Festiwal

Zapraszamy Państwa na spotkania Wolanów Food Festival.

Projekt realizowany przez Gminę Wolanów w partnerstwie z: Gminą Potworów Związkiem Gmin Radomka LGD Razem dla Radomki oraz we współpracy z 4 dodatkowymi partnerami z innych województw: LGD ,, Zielony Pierścień”( woj. lubelskie) LGD ,,Dolina Pilicy”(woj. łódzkie) LGD ,,Razem Na Piaskowcu” (woj. świętokrzyskie) LGD ,, Korona Północnego Krakowa” (woj. małopolskie)

 

Czas realizacji operacji od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Łączna kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 177 120,00 zł
Celem operacji pn. „Wolanów Food Festival” jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich a przez to identyfikacja i promocja produktów i potraw z różnych regionów kraju, osadzonych w tradycji kultury polskiej, wytwarzanych od lat tymi samymi metodami i według tych samych receptur. Dla mieszkańców tych obszarów bardzo ważne jest zachowanie lokalnych specjałów, tak by nie odeszły w zapomnienie i nie zostały wyparte przez szybko wytwarzaną przemysłową żywność. Ważne jest wykorzystanie lokalnych, tradycyjnych surowców oraz przyrządzanie dań według tradycyjnych receptur i przepisów. Bardzo istotne jest zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do poszukiwania alternatywnego źródła dochodu. Priorytetem w operacji jest wspieranie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.
Operacja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich z terenu 5 województw: małopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, w tym: rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, przetwórców, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, restauratorów, właścicieli punktów gastronomicznych – którzy zechcą wziąć udział w warsztatach z zakresu zdobycia umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i rozwijania produktów
kulinarnych, spożywczych obszarów wiejskich oraz w imprezie plenerowej, podczas której zaproszeni goście będą promować m.in. produkty dziedzictwa kulinarnego ze swoich regionów.
W ramach operacji zaplanowano następujące formy:
 10 warsztatów z tradycji kulinarnych i marketingowych po 30 uczestników w każdej grupie, po 2 warsztaty w każdym województwie;  imprezę plenerową pod nazwą Wolanow Food Festival w miejscowości Wolanów, w ramach której zaplanowano 18 stoisk wystawienniczych dla zaproszonych gości, na których będzie można skosztować, kupić, nawiązać kontakty i porozmawiać z producentami regionalnych i tradycyjnych produktów;  spot radiowy w celu promocji warsztatów oraz festiwalu;  informacje dotyczące promocji operacji oraz relacje z wydarzeń będą zamieszczane na stronie internetowej organizatora (www.wolanów.pl) i partnerów oraz mediach społecznościowych, których zasięg jest ogólnopolski. Planowanymi efektami realizacji operacji są:  zdobycie umiejętności i wiedzy przez grupę 300 osób z terenu 5 województw w tym 150 osób poniżej 35 roku życia mieszkających na obszarach wiejskich – uczestników warsztatów w zakresie tradycji kulinarnych oraz marketingowych (promocja produktu i marki na przykładzie „papryki przytyckiej” z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów komunikacji);  promocja produktów regionalnych i tradycyjnych na 18 stoiskach wystawienniczych podczas imprezy plenerowej w dniu 15 września 2019 roku ,,Wolanow Food Festival Tych, którzy nie są partnerami KSOW, zachęcamy do zarejestrowania się w bazie partnerów KSOW na portalu (http://ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html)
Zachęcamy wszystkich Partnerów KSOW do śledzenia strony internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – http://ksow.pl, strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (http://ksow.pl/baza-partnerow-ksow.html) oraz strony internetowej Partnera KSOW www.wolanow.pl, na których zamieszczane będą komunikaty o przebiegu realizacji operacji.

Gmina Wolanów dziękuje wszystkim Współpartnerom projektu za merytoryczne wsparcie.

Instytucją odpowiedzialną za treść jest Gmina Wolanów

 

Program_spotkania_Wolanow-1

Program_spotkania_Wolanow-2

Nabór wniosków

Informujemy, że w zakładce NABORY WNIOSKÓW znajdują się ogłoszenia o nadchodzących naborach wniosków na przedsięwzięcia: 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz 1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej.

Umowy na realizację grantów podpisane!

W dniu dzisiejszym w siedzibie Stowarzyszenia podpisane zostały umowy na realizację projektów grantowych na zadanie 1.2.2 „Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji”. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 16 imprez kultywujących dawne zwyczaje, obyczaje, obrzędy i tradycje.

Po podpisaniu umów odbyło się szkolenie dla grantobiorców, które poprowadziła Dyrektor Biura LGD Pani Agnieszka Idzik-Napiórkowska.

 

67261725_372174443702040_5511261704484290560_n 67306991_364097697611187_5236610215331233792_n 67375787_714118665705430_630608238227750912_n 67388402_760246654378376_7658348656419930112_n 67408944_471939576930037_7975229165970391040_n 67463362_358025131530046_6400447516759818240_n 67582501_490300441716963_8498858161220878336_n 67689013_469841323594076_2701212216442486784_n 67801966_958799604290324_3792863439886483456_n 68352692_394457594518068_3493266900937342976_n

Kolejne projekty grantowe za nami

W dniu 05 maja 2018 r Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu na czele z Prezesem Janem Gulą, Członkiem Zarządu Grzegorzem Hylickim i   pracownikiem Dorotą Sykulską uczestniczyli w realizacji projektu grantowego pn. Majówka ze św. Florianem w Pawłowie realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pawłowie . Dziękujemy za miłe przyjęcie życząc dalszych sukcesów w realizacji swoich zamierzeń.

IMG_2010 IMG_2012 IMG_2016 IMG_2026 IMG_2029