OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU 1/2021 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zamieszczamy poniżej wyniki naboru wniosków nr 1/2021 na działanie 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej:

Protokół z posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia

Lista członków Rady Stowarzyszenia 10.06.2021 r.

Lista członków Rady Stowarzyszenia 22.06.2021 r.

Rejestr interesów członków Rady 10.06.2021 r.

Rejestr interesów członków Rady 22.06.2021 r.

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia

Lista operacji wybranych w ramach naboru