Informacja o wynikach wyboru projektów grantowych.

Stowarzyszenie LGD ,, Razem na Piaskowcu” uprzejmie informuje, że członkowie Rady Programowej dokonali wyboru wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 1/2021/G.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonego wyboru w ramach naboru 1/2021/G

 

Lista członków Rady bioracych udział w ocenie wniosków

Lista operacji niewybranych w ramach naboru

Lista operacji wybranych w ramach naboru

Protokół posiedzenia

Rejestr interesów