Podpisaliśmy kolejne umowy z grantobiorcami

W dniu 18 lipca 2018 roku w biurze Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” zostały podpisane umowy z grantobiorcami na realizację zadania nr 1.1.5 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne. Dzięki temu zrealizowanych zostanie aż 16 inicjatyw. O wszystkich będziemy informować państwa na bieżąco.

IMG_2147 IMG_2151 IMG_2153 IMG_2156 IMG_2157 IMG_2163 IMG_2164 IMG_2166 IMG_2168 IMG_2173 IMG_2176

 

 

Kolejna umowa na realizację projektu grantowego podpisana!

Dnia 13 lipca 2018 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” Pan Jan Gula wraz z Wiceprezes Panią Agnieszką Idzik-Napiórkowską podpisali kolejną umowę na realizację projektu grantowego:

„Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne”.  

Podpisanie umowy z Samorządem Województwa pozwoli na realizację aż 16 wydarzeń kulturalnych na obszarze całej Lokalnej Grupy Działania. Umowy z naszymi beneficjentami podpiszemy 18 lipca 2018 roku a pierwsze wydarzenia będą miały miejsce jeszcze w lipcu. Będziemy o nich informować na bieżąco.

Umowa na realizację Kreatora Przedsiębiorczości podpisana!

W dniu dzisiejszym tj. 10 lipca 2018 roku Pan Prezes Jan Gula i Pani Wiceprezes Agnieszka Idzik-Napiórkowska podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu współpracy Kreator Przedsiębiorczości. Będzie to projekt, do którego przystąpiło 20 Lokalnych Grup Działania z Polski i jedna ze Słowacji. W ramach projektu Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” utworzy Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, w którym przedsiębiorcy i osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej będą mogły skorzystać z usług doradczych: finansowo-księgowych, prawnych i marketingowych. Zorganizowane zostaną szkolenia i wizyty studyjne, które pozwolą przedsiębiorcom zdobyć wiedzę i nowe umiejętności.

36838205_10217364804459104_3140760771537928192_n 36879528_10217364803419078_8142818927299264512_n 36898418_10217364803099070_3797057312242270208_n 36917249_10217364803659084_344679165682778112_n

 

Razem zrealizujemy projekt współpracy!

Lokalne Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” i „Wspólny Trakt” podpisały 28 czerwca umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy ROWER +. Projekt będzie polegał na oznaczeniu szlaków rowerowych w  Gminie Mirzec i Skarżysko Kościelne oraz odnowieniu już istniejących szlaków na terenie obu Lokalnych Grup działania. Postawione zostaną nowe tablice informacyjne i zorganizowane rajdy rowerowe. Umowę ze strony LGD „Razem na Piaskowcu” podpisali: Prezes Zarządu Pan Jan Gula oraz Wiceprezes Pani Agnieszka Idzik-Napiórkowska, ze strony LGD „Wspólny Trakt”: Prezes Zarządu Pan Paweł Piasek i Członek Zarządu Pani Teresa Majkusiak. Kolejnym etapem będzie złożenie wniosku do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

 

IMG_2141 IMG_2140 IMG_2139 IMG_2137

Umowy na małą infrastrukturę podpisane!

W dniu 14 czerwca 2018 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu odbyło się w uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami na Przedsięwzięcie 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD realizowanego w ramach PROW 2014-2020.

W ramach projektu zostało przyznanych 9 refundacji na łączną kwotę 218 730, 00 zł.

 

Po podpisaniu umów odbyło się w szkolenie dla grantobiorców, którzy podpisali umowy w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.  Spotkanie prowadziła Pani Dyrektor Agnieszka Idzik Napiórkowska.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w prawidłowym zrealizowaniu projektów grantowych.

 

IMG_2114 IMG_2115 IMG_2116 IMG_2119 IMG_2120 IMG_2122 IMG_2124 IMG_2128

IMG_2131

Sukces w finale konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionu!

W dniu 10.06.2018 roku odbył się finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionu w Parku Miejskim w Kielcach. Wzięli w nim udział z sukcesami nasi lokalni miłośnicy kuchni tradycyjnej, którym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” pomaga w uzyskaniu wpisu na listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Gospodarstwo Pasieczne Mirsa pana Sławomira Surdego zdobyło pierwszą nagrodę za Miód Wielokwiatowy z Mirca, Osińskie Stowarzyszenie ” Kuźnia Arcydzieł” –  wyróżnienie. Przysmaków z Osin można było popróbować na stoisku LGD „Razem na Piaskowcu”.

 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

35053857_1936777703052528_7646292988162736128_n 35146400_1936777713052527_4838846361971458048_n35062888_1936777733052525_442318113216659456_n 35159228_1936777569719208_897254548291190784_n 35114735_1936777626385869_2267442441059565568_n 35128948_1936777643052534_6970208467973832704_n35142551_1936777603052538_3182577114297663488_n35077656_1936777616385870_8903820560157376512_n 35134095_1936777689719196_6363523459577806848_n

Kolejna umowa podpisana

W dniu 11 czerwca 2018 r. pani Wiceprezes Agnieszka Idzik Napiórkowska i pani Renata Kępa Skarbnik Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach – podpisały umowę o przyznanie pomocy do realizacji operacji „Rozwój małej infrastruktury na obszarze LGD Razem na Piaskowcu” w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.
W związku z tym w dniu 14 czerwca 2018 r. godz. 9.00 podpisane zostaną umowy z grantobiorcami na realizację złożonych projektów grantowych.

Scena widowiskowa w Mirowie już jest!

W dniu 3 czerwca Pani Wiceprezes Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu Agnieszka Idzik Napiórkowska uczestniczyła w uroczystym przecięciu wstęgi po zakończonej operacji – Budowa sceny widowiskowej w Mirowie Starym,  realizowanej w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.

Dziękujemy za miłe przyjęcie.

1 2

Szkolenie dla grantobiorców

W dniu 29 maja 2018 r w biurze Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu odbyło się w szkolenie dla grantobiorców, którzy podpisali umowy w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa realizowanego w ramach PROW 2014-2020. Spotkanie prowadziła Pani Dyrektor Agnieszka Idzik Napiórkowska.

IMG_2077 IMG_2079 IMG_2082 IMG_2083 IMG_2106 IMG_2108