Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 3/2017/G

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uprzejmie informuje że członkowie Rady Programowej dokonali oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naboru nr 3/2017/G.

Poniżej zamieszczona została dokumentacja z przeprowadzonej oceny w ramach naboru 3/2017/G.

Lissta wniosków spełniających warunki wsparcia w ramach naboru 32017g

protokół Rady programowej w dniach 20.12.2017 -15.01.2018

lista członków biorących udział w ocenie 32017g

rejestr intersów nabór 32017g

lista operacji ocenionych w ramach naboru 32017g

Spotkanie w sprawie projektu Rower +

W dniu 18 stycznia 2018 r w biurze Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu odbyło sie spotkanie w sprawie projektu współpracy Rower + który realizujemy z Lokalną Grupą Działania Wspólny Trakt.

26943381_1608381149255491_658188499_n 26996092_1608381162588823_230415046_n 26942973_1608381012588838_1380357140_n

Ogłoszenie naboru 1/2018/G

 

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”

działające na terenie gmin:

Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko-Kościelne, Szydłowiec

ogłasza nabór wniosków nr: 1/2018/G

o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego
realizowanego w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

na Przedsięwzięcie:

1.1.5 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne

Termin naboru wniosków:
Od dnia 01 lutego 2018 roku do dnia 14 lutego 2018 roku

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”  przy ul. Kolejowej 36 b 26-500 Szydłowiec od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz                                      z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Zakres tematyczny projektu grantowego

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
  • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

Warunki udzielenia wsparcia w tym planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2018/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu,  wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:
Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 1/2018/G Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne wynosi ogółem 245.000 PLN (słownie złotych: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych ).

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:
W ramach przedsięwzięcia wspierane będą wydarzenia kulturalne, imprezy, konkursy

 

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy oraz informacje o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2018/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu, Przedsięwzięcie 1.1.5      „Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niezbędna do wyboru operacji minimalna liczba punktów– 27 pkt

Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 15 300 zł

Wysokość kwoty grantu nie może być niższa niż 5000zł i wyższa niż 50 000

Intensywność pomocy wynosi 95% kosztów całkowitych.

Informacja o miejscu udostępnienia LSR: 

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o płatność/sprawozdanie z realizacji grantu, umowy powierzenia grantu, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu : www.razemnapiskowcu.pl oraz w biurze Stowarzyszenia w Szydłowcu ul. Kolejowa 36 B 26-500 Szydłowiec. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu w Szydłowcu ul. Kolejowa 36 B.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi  Regulamin wraz z załącznikami.

Regulamin naboru – wydarzenia kulturalne

procedury wyboru operacji – granty

formularz wniosku o grant Razem_na_Piaskowcu

KRYTERIA WYBORU OPERACJI projekty grantowe

formularz wniosku o płatność-Sprawozdanie_z_realizacji_powierzonego_grantu

Regulamin Pracy Rady

Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego

 

Realizacja grantów

W dniu 14 stycznia 2018 r Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu na czele z Prezesem Janem Gulą i Członkami Zarządu: Panem Arturem Siwiorkiem, Panią Renatą Kępą, Panią Sylwią Pietras – Wolską oraz pracownikiem Dorotą Sykulską uczestniczyli w zakończeniu projektu granatowego realizowanego przez Stowarzyszenie Zespołu Folklorystycznego ” WOLANKI”. Dziękujemy za wspaniałe przyjęcie życząc dalszego rozwoju i wszelkiej pomyślności.

DSC_0195 DSC_0198 DSC_0200 DSC_0218 DSC_0234 DSC_0237 DSC_0223

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu na VI Forum Dyskusyjnym w Orońsku

W dniu 7 stycznia 2018 r Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu na czele z Panem Prezesem Janem Gulą i Panią Wiceprezes Agnieszką Idzik – Napiórkowską uczestniczyli w VI Forum Dyskusyjnym w Orońsku. Podczas spotkania Pani Agnieszka Idzik Napiórkowska przedstawiła informacje z działalności Stowarzyszenia w 2017 r oraz poinformowała o planowanych naborach w 2018 r. Dziękujemy Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko za zaproszenie i miłe przyjęcie.

DSC_8678 DSC_8683 DSC_8686 DSC_8696

Realizacja kolejnych grantów za nami

W dniu 06 stycznia 2018 r Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu uczestniczyło w realizacji projektu grantowego pn : Organizacja koncertu kolęd i pastorałek w Borkowicach zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice. Dziękujemy organizatorom za bardzo miłe przyjęcie i wspaniałą atmosferę.

DSC_0598 DSC_0633 DSC_0636 DSC_0650 borkowice

Informacja

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu informuję, iż w dniu 02 stycznia 2018 r ( wtorek) biuro będzie nieczynne ( odbiór dnia wolnego za 06 stycznia 2018  r ). Za utrudnienia przepraszamy.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ” Razem na Piaskowcu” zaprasza do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji – projekty grantowe w ramach przedsięwzięcia 1.1.5 Wykorzystanie zasobów do promocji poprzez wydarzenia kulturalne.

Poniżej zamieszczamy lokalne kryteria wyboru operacji – projekty wraz z formularzem uwag.

Jeśli będziecie Państwo mieli jakieś uwagi to prosimy o przesłanie ich na zamieszczonych formularzach na adres: biuro@razemnapiaskowcu.pl do dnia 09 stycznia 2018  roku do godziny 10.00.

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI projekty grantowe

formularz zgłoszenia uwag do loklanych kryteriów wyboru operacji – projekty grantowe