„ROWER+” – podpisanie umowy

W dniu  20 listopada Pan Prezes Jan Gula i Wiceprezes Agnieszka Idzik Napiórkowska podpisali umowę na realizację projektu współpracy „Razem Objedziemy Wspólny Europejski Region – projekt oznakowania rowerowych szlaków turystycznych (+)” – Poddziałanie Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach Działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Projekt realizowany jest wspólnie z LGD „Wspólny Trakt”

Celem operacji jest rozwój turystycznych ścieżek rowerowych oraz poprawa poziomu informacji o walorach turystycznych obszaru obu LSR – partnerów projektu – poprzez stworzenie i odnowienie ścieżek rowerowych.

małyszyn3

Stulecie szkoły w Małyszynie

 

Wiceprezes Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” Agnieszka Idzik Napiórkowska oraz Pracownik Biura Elżbieta Farbiś uczestniczyły w uroczystościach stulecia szkoły podstawowej w Małyszynie. Stowarzyszenie organizowało dla najmłodszych konkursy proekologiczne, podczas których wykazywali się wiedzą na temat ekologii. W ramach konkursów uczestnicy zdobywali nagrody.

Dobre praktyki w zakresie produktów tradycyjnych i lokalnych jako szansa rozwoju regionu

W dniach 3 – 5 października 2018 r. Zarząd i Rada Programowa Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” oraz producenci lokalni uczestniczyli w wyjeździe studyjnym w Bukowinie Tatrzańskiej. Wyjazd ten zorganizowany był w ramach operacji ” Promocja produktu tradycyjnego i lokalnego z obszaru LGD Razem na Piaskowcu”. Uczestnicy mieli możliwość poznania dobrych praktyk z zakresie produktów lokalnych w województwie małopolskim. Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzali tematyczne gospodarstwa agroturystyczne produkujące wyroby tradycyjne i regionalne m.im. miody, sery, stroje, obuwie. Końcowym etapem prowadzonego przedsięwzięcia będzie złożenie 10 wniosków o wpis na listę produktu tradycyjnego MRiRW producentów z terenu LGD.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DSC_0248

Kolejny projekt grantowy za nami!

W miniony weekend odbyła się kolejna impreza realizowana z projektów grantowych – Ludowa przygoda z sikawką strażacką. Na scenie wystąpiły Miejska Orkiestra Dęta z Szydłowca, Kapela Jana Adamczyka, Wolanki, Gąsawianki i Niezapominajki oraz zespół DENIX. Podczas imprezy można było zasmakować produktów lokalnych, a dla najmłodszych zorganizowano konkurs wiedzy o produktach lokalnych.

Stowarzyszenie reprezentowali Prezes Zarządu Pan Jan Gula, Wiceprezes Zarządu Pan Agnieszka Idzik-Napiórkowska, Skarbnik Pani Renata Kępa i Członek Zarządu Pani Sylwia Pietras-Wolska.

Na stoisku Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” Pracownica Biura Monika Szcześniak serwowała  zdrowe soki i musy owocowo-warzywne przygotowane w Termomixie. Dzieci mogły wziąć udział w konkursie ekologicznym i ekogadżety.

Przegląd Kapel Weselnych w Pawłowie za nami

W dniu  22 września 2018 r. w Pawłowie odbył się już XIII Przeglądu Kapel Weselnych im. Antoniego i Adama Wyrwińskich. Stowarzyszenie reprezentowali Prezes Jan Gula i Wiceprezes Agnieszka Idzik Napiórkowska. Podczas przeglądu uczestnicy mieli możliwość skorzystanie produktów lokalnych: trepów po załawsku oraz kwasu chlebowego, które będą wpisane na listę produktów lokalnych.

pawłów1 pawłów4

piknik szydłowiec3

Siłownia plenerowa w Parku Radziwiłłowskim oddana do użytku

 

Podczas pikniku rodzinnego w dniu 23 września b.r. zorganizowanego przez Porozumienie Samorządowo – Gospodarcze odbyło się oficjalne otwarcie siłowni plenerowej. To już kolejny projekt grantowy zrealizowany  w ramach przedsięwzięcia związanego z budową, rozbudową i modernizacją małej infrastruktury. Ma on na celu rozwój funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjne obszaru LGD „Razem na Piaskowcu”. Uczestnicy mogli obejrzeć występy artystyczne oraz wspólnie grillować, a najmłodsi zapewnione mieli dmuchańce i malowanie twarzy. Stowarzyszenie LGD” Razem na Piaskowcu” reprezentowali Prezes Jan Gula, Wiceprezes Agnieszka Idzik Napiórkowska oraz Wiceprezes Arkadiusz Sokołowski.