Kryteria wyboru operacji

Szanowni Państwo,

Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Kryteria wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów- określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji.

Prosimy o przypisanie wag od 1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji, z zachowaniem zasady 5 – kryterium bardzo istotne, 1 – kryterium mało istotne.

Na Państwa uwagi czekamy do środy 9 grudnia 2015 roku.

 

kryteria

Cele

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi opracowanymi częściami nowej Lokalne Strategii Rozwoju – celami.

Jeżeli będą mieli Państwo uwagi prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@razemnapiaskowcu.pl  lub telefoniczny: 41 252-72-33. Na uwagi czekamy do 2 grudnia 2015 roku

CELE

Formularz zgłaszania uwag Cele

Plan komunikacji

Zwracamy się do Państwa z prośbą o indykację strategicznych Państwa zdaniem metod komunikacji ze społecznością lokalną podczas realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu prosimy o wybór spośród podanych propozycji 5 metod komunikacji na każdym etapie związanym z wdrażaniem LSR. Plik należy pobrać, a następnie po dokonaniu wyboru poprzez wstawienie w odpowiednim polu znaku „x”, odesłać drogą mailową na adres: biuro@razemnapiaskowcu.pl

Termin nadsyłania upływa 20 listopada 2015 r.

Możliwe działania w ramach planu komunikacji

Walne Zebranie Członków

6 listopada 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”, na którym zmieniono Statut Stowarzyszenia.
Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie.
5. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie ustalenia składki członkowskiej od Jednostek Samorządu Terytorialnego.
6. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie ustalenia składki członkowskiej od Członków zwyczajnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

DSCF0569 DSCF0563 DSCF0564 DSCF0565 DSCF0566 DSCF0567

Spotkanie grupy roboczej

   30 października 2015 roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Razem na Piaskowcu”. Spotkanie było poświęcone analizie SWOT obszaru LGD. Podczas spotkania Uczestnicy uzyskali także informacje na temat zaawansowania prac prowadzonych przez biuro LGD oraz informacje podsumowujące przeprowadzone spotkania informacyjno – konsultacyjne.
Bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom za poświęcony czas i cenne uwagi.

12207622_1191057757589998_2010419473_n 12204628_1191057760923331_531400284_n 12205106_1191057750923332_592870774_n

Walne Zebranie Członków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” zwołuje na dzień 6 listopada 2015 roku (piątek) na godzinę 15.30 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Plac Marii Konopnickiej 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie.
6. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie ustalenia składki członkowskiej od Jednostek Samorządu Terytorialnego.
7. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie ustalenia składki członkowskiej od Członków zwyczajnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

 

Zapraszamy!

 

Analiza SWOT

Szanowni Pantwo!

Poniżej przedstawiamy analizę SWOT wypracowaną m. in. na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Załączamy także formularz zgłaszania uwag do analizy SWOT.

Liczymy na Państwa Pomoc i zaangażowanie.

Na ewentualne uwagi czekamy do 10 listopada 2015 roku.

Wypełniony formularz prosimy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: biuro@razemnapiaskowcu.pl w formacie możliwym od edycji (doc., docx., rtf.)

W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju”.

 

SWOT

Formularz zgłaszania uwag do Analizy SWOT

Diagnoza i opis obszaru

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy efekty dotychczasowej pracy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” w postaci Diagnozy i opisu obszaru. Zwracamy się do Państwa z prośbą o ewentualne uwagi, które można zgłaszać na zamieszczonym formularzu.

Na uwagi czekamy do 6 listopada 2015 roku.

Wypełniony formularz prosimy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: biuro@razemnapiaskowcu.pl w formacie możliwym od edycji (doc., docx., rtf.)

W tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Diagnoza i opis obszaru

Formularz zgłaszania uwag do Diagnozy i opisu obszaru

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w Chlewiskach, w Szydłowcu, w Skarżysku Kościelnym, w Borkowicach i w Orońsku nt. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W minionym tygodniu odbyło się ostatnie spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące przygotowania przez Lokalną Grupę Działania „Razem na Piaskowcu” Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Chlewiskach, w Centrum Kultury i Sportu „Zamek”, w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach i Publicznym Gimnazjum w Orońsku. Dzięki aktywności mieszkańców udało nam się uzyskać dużo informacji dotyczących słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń w poszczególnych Gminach. Uczestnicy spotkań mogli poznać wstępne założenia nowego Leadera, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz uzyskać informacje o aktualnym stanie prac nad nową Strategią Rozwoju.
Podczas spotkania rozdano Ankiety i Karty pomysłów, które to pomogą dostosować przygotowywany dokument do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań społeczności wiejskiej. Dziękujemy uczestnikom za obecność i aktywny udział w spotkaniu.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom gminy za pomoc w zorganizowaniu spotkania.DSCF0455 DSCF0456 DSCF0471 DSCF0480 DSCF0475 DSCF0487 DSCF0481 DSCF0468 12064519_1175412615821179_1461653561_n 12071846_1175412665821174_1883660548_n