LGD ” Razem na Piaskowcu” na V Forum Dyskusyjnym Lokalnych Organizacji Pozarządowych

W dniu 21 stycznia 2017 r odbyło się    V Forum Dyskusyjnym Lokalnych Organizacji Pozarządowych w Orońsku w którym udział wzięli przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania ” Razem na Piaskowcu : Pan Jan Gula Prezes Zarządu, Pani Agnieszka Idzik – Napiórkowska Wiceprezes Zarządu oraz Pani Dorota Sykulska pracownik Biura.

Podczas spotkania przedstawiona była działalność Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ” Razem na Piaskowcu” w 2016 roku oraz informacja o planowanych naborach w 2017 roku.

IMG_0245IMG_0239IMG_0233IMG_0231

 

Spotkanie w sprawie Nordic Walking

W dniu 04 stycznia 2017 r o godz. 11.00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupie Działania ” Razem na Piaskowcu” odbyło się spotkanie w sprawie projektu współpracy Nordic Walking z przedstawicielami gmin i Starostwa Powiatowego w Szydłowcu należących do LGD. Podczas spotkania  przedstawione zostały informacji na temat współpracy z koordynatorem projektu w którym Lokalna Grupa Działania ” Razem na Piaskowcu” bierze udział. Przedstawiciele gmin i starostwa dyskutowali nad ilością tras w każdej z gmin oraz nad formą ich realizacji.

img_0211 img_0210 img_0212

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu informuje

Stowarzyszenie LGD ” Razem na Piaskowcu” uprzejmie informuje iż w dniu 16 grudnia 2016 r odbyło się Walne Zebranie Członków na którym został uzupełniony skład Zarządu Stowarzyszenia. Pan Andrzej Bracha Prezes Stowarzyszenia oraz Pani Ania Piątek Skarbnik Zarządu zrezygnowali z pełnionych funkcji. W związku z tym Pani Agnieszka Idzik – Napiórkowska i Arkadiusz Sokołowski w imieniu Zarządu, Rady, wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz pracowników Biura LGD podziękowali za owocną współpracę, życzliwość i okazywaną pomoc ustępującym z pełnionych obowiązków.

Po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia LGD ” Razem na Piaskowcu” Zarząd wybrał na Prezesa Stowarzyszenia Pana Jana Gulę oraz Skarbnika Panią Renatę Kępa. Serdecznie gratulujemy.

 

img_0194 img_0196 img_0197 img_0200 img_0202 img_0204 img_0207

 

Rozstrzygnięcie konkursu 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej

Miło nam poinformować, iż Rada Programowa Stowarzyszenia LGD ” Razem na Piaskowcu” w dniach 29. 11. 2016 r i 09.12.2016 r pracowała na posiedzeniach nad oceną i wyborem operacji w ramach naboru wniosków 1/2016 – 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy informacje o wynikach

protokol-z-posiedzenia-rady-lgd-z-dn-29-11-2016-i-09-12-2016-r

lista-obecnosci-na-posiedzenie-rady-programowej-w-dniach-29-11-2016r-i-09-12-2016-r

lista-wnioskow-niespelniajacych-warunkow-wsparcia-w-ramach-naboru-podejmowanie-dzialalnosci

lista wniosków spełniajacych warunki podejmowanie działalności

lista-operacji-nie-wybranych

lista-operacji-wybranych

Rozstrzygnięcie konkursu 1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej

Miło nam poinformować, iż Rada Programowa Stowarzyszenia LGD ” Razem na Piaskowcu” w dniach 18. 11. 2016 r i 09.12.2016 r pracowała na posiedzeniach nad oceną i wyborem operacji w ramach naboru wniosków 2/2016 – 1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej.

Poniżej zamieszczamy informacje o wynikach

 

protokol-z-posiedzenia-rady-lgd-z-dn-18-11-2016-r-i-09-12-2016-r

lista-obecnosci-na-posiedzeniu-rady-w-dniu-18-11-2016-i-09-12-2016-r

lista-wnioskow-niespelniajacych-warunki-wsparcia-w-ramach-naboru-rozwoj-dzialalnosci

lista-wnioskow-spelniajacych-warunki-wsparcia-w-ramach-naboru-rozwoj-dzialalnosc

ilista-operacji-wybranych

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia  na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu w dniu 16 grudnia 2016 r o godz. 15.30 pod adresem: Świerczek 35, 26-500 Szydłowiec.